Latvija (GMT+2):
latviešuрусский

SIA "Astats" | 40003073557 | Tālruni: +371 29269225 | e-mail: infoastats.lv

Ziņu arhivs

Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • pievienota saite uz likumu “Biedrību un nodibinājumu likums”;
 • mainīts pārskats "Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats;
 • atšifrējumi PVN (T,V,X) - papildināti Reģ.Nr., PVN Nr., darījuma apraksts.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • pievienota saite uz likumu “Biedrību un nodibinājumu likums”;
 • palielināta stabilitāte rēķinu nosūtīšanai pa e-pastu;
 • mainīts pārskats "Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats".
Izmaiņas programmā "Celazime":
 • Ir pievienota iespēja sastādīt aktu degvielas patēriņa normas noteikšanai.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • Ir pievienota iespēja ieturēt nodokļus no uzņēmuma līguma izmaksām un nodot EDS atskaiti "Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām". Piemērs ir aprakstīts instrukcijas beigās;
 • Ir pievienota iespēja aprēķināt algas nerezidentiem un nodot EDS atskaiti "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā";
 • Ir pievienota iespēja aprēķināt algas nerezidentiem – no Ukrainas ieceļojošiem Ukrainas iedzīvotājiem nodot EDS atskaiti “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • veikti grozījumi saistībā ar "Grāmatvedības likumu", grozījumiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" un 2022.gada 14.jūlija MK noteikumiem Nr.439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā";
 • mainīta kase saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.625 no 2021.gada 14. septembra "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai";
 • PVN pārskatā pievienots ziņojums ar kodu "T" un "V" (PVN 1-I), kā arī "T", "V" un "X" (PVN 1-III) atšifrējumu;
 • pievienota rēķina nosūtīšana pa e-pastu no programmas grāmatvedības daļas;
 • pievienots komunālo rēķinu dublikāta sūtījums savam e-pasta ziņojumam, ja pasta serveris nenodrošina nosūtīto ziņojumu sarakstu;
 • pievienota atsevišķa pašu failu izsūtīšana, nepievienojot komunālo pakalpojumu rēķinus;
 • dokumentu reģistrs ir piesaistīts kontam no kontu plāna ar iespēju eksportēt uz Excel;
 • pievienots bilances eksports uz Word, kā arī virkne dokumentu (bilances rindu atšifrējumi, peļņas vai zaudējumu pārskats, ieņēmumu un izdevumu pārskats utt.) uz Excel;
 • paredzēta iespēja pievienot “Salīdzināšanas aktu” ar informāciju par neapmaksātiem rēķiniem un papildu komentāru (brīvo tekstu).
Izmaiņas programmā "Alga":
 • mainīts pārskata „Ziņas par darba ņēmējiem” faila formāts nodošanai EDS.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
  mainīts faila formāts PVN pārskata nodošanai EDS.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • mainīts faila formāts PVN pārskata nodošanai EDS;
 • pievienots ziņojums ar kodu atšifrējumu "T" un "V" (PVN 1-I), kā arī "T", "V" un "X" (PVN 1-III);
 • programmā sagatavoto rēķinu nosūtīšana pa e-pastu;
 • mainīta kase saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.625 no 2021.gada 14. septembra "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai";
 • eksportēt atskaites daļu programmā Word un Excel;
 • analītiskās atskaites pēc partnera ir pievienotas ar informāciju par neapmaksātiem rēķiniem;
 • salīdzināšanas akts ir pievienots informācijai par neapmaksātiem kontiem un iespēju pievienot piezīmes;
 • precizēta nākamā gada atlikumu pārnešanas procedūra.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • pievienota iespēja nosūtīt rēķinus ar savu pielikumu;
 • pievienota iespēja nosūtīt konkrētā dzīvokļa rēķinu pa e-pastu;
 • pievienota iespēja eksportēt Excel datus par skaitītājiem turpmākai rādījumu importēšanai, veicot attālo lasīšanu.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • minimālās stundas tarifa diferencētās likmes pa mēnešiem;
 • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu no 21600 uz 10800 periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam (MK Noteikumi Nr. 804 no 07.12.2021.);
 • galvenā izvēlnes daļā "Noderīgi" papildināta ar interneta saites adresi "Darba likums" un "VID: Paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām aizpildīšana";
 • mēneša izdrukas papildinātas ar atskaiti "Piemaksas" ar piemaksu un prēmiju sarakstu;
 • izvēlne "Gada atskaites" papildināta ar atskaitēm "Darbinieku saraksts" un "Darbinieku ienākumu saraksts";
 • tika mainīti ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • pievienota pārslēgšanas poga, lai pārslēgtos starp firmām;
 • pievienota līgumu ievade ar īpašniekiem/nomniekiem un līguma darbības termiņiem, kas atvieglo rēķinu izrakstu īpašnieka maiņas mēnesī;
 • uzlabots bankas imports - dzīvokļa identifikācija, kas apmaksājis rēķinu;
 • pievienota iespēja nosūtīt rēķinu pa e-pastu divās adresēs;
 • pievienoti patēriņa starpības sadalījuma principi saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu № 1013 “Dzīvokļa īpašnieka norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktu;
 • pievienota iespēja lejupielādēt datus par attālinātas nolasīšanas skaitītāju rādījumiem;
 • programmas grāmatvedības daļā ir pievienota nodokļu kontu slēgšana uz vienoto nodokļu kontu norēķiniem ar valsts budžetu.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • tika papildināts sagatavojums "Darba devēja ziņojums" (EDS) pārejas posma 2020.gada decembrim;
 • izslēgts pārskata "Darba devēja ziņojums" rekvizīts "Darba ienākumu izmaksas datums" sakarā ar to, ka iepriekš jāuzrāda ne ieturētais, bet IIN "no darba ņēmēja darba ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem)" (MK Noteikumi Nr. 393 no 16.06.2020.);
 • minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no 430 uz 500 (MK Noteikumi Nr. 707 no 24.11.2020.);
 • minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no 430 uz 500 (MK Noteikumi Nr. 707 no 24.11.2020.);
 • minimālās stundas tarifa diferencētās likmes pa mēnešiem;
 • gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu no 14400 uz 21600 (MK Noteikumi Nr. 682 no 17.11.2020.);
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" no 11.12.2020 un MK Noteikumi Nr.786 no 17.12.2020).
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • mainīts PVN deklarācijas faila formāts saskaņā ar EDS izmaiņām.

Izmaiņas programmā «Darba Alga»:
 • mainīts "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" faila formāts saskaņā ar EDS izmaiņām.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • minimālās stundas tarifa diferencētās likmes pa mēnešiem;
 • atvieglojums par apgādībā esošu personu no 230 uz 250 (MK Noteikumi Nr. 676 no 14.11.2017.);
 • tika papildināts mēneša vidējo izpeļņu aprēķins atlaišanas pabalsta vai atlīdzības izmaksai saskaņā ar Darba likuma 42., 112. un 115. pantiem.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • pavadzīmes dažādu sēriju automātiskā numerācija;
 • dažādu vairumtirdzniecības cenu izmantošana atkarībā no pircēju kategorijas;
 • iespējams iekšējā pavadzīmē norādīt nevis iepriekš noteiktu, bet uzskaites cenu;
 • preces pieņemšana uzskaitē ar nulles vērtību;
 • papildināta aizsardzība pret negatīvu produktu atlikumu pārnešanu nākamā gada datu bāzē;
 • pievienoti paskaidrojumi par jaunā gada atvēršanas kārtību un atlikumu pārnešanu.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • papildināta aizsardzība pret kļūdām, ievadot skaitītāju rādītājus;
 • pievienoti paskaidrojumi par jaunā gada atvēršanas kārtību un atlikumu pārnešanu;
 • izrakstot rēķinu vai pavadzīmi no sadaļas "Grāmatvedība", ir pievienota iespēja norādīt alternatīvu bankas kontu maksājumu veikšanai;
 • papildināta aizsardzība pret PVN reversa grāmatojumu, ailes "Partneris" informācijas neaizpildīšanas gadījumā.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināta biedrības atskaites sagatavošana: "Bilance" un "Ieņēmumu un izdevumu pārskats";
 • izrakstot rēķinu, papildināta ispēja norādīt alternatīvu bankas kontu maksājumu veikšanai;
 • papildināta aizsardzība pret PVN reversa grāmatojumu, ailes "Partneris" informācijas neaizpildīšanas gadījumā;
 • neapmaksāto rēķinu atskaitē papildināts starpposma summējums pēc valūtas veida.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • veiktas izmaiņas, kuras saistītas ar EDS dokumenta „Ziņas par darba ņēmējiem” elektroniskā formāta izmaiņām.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • tika papildināts faila informācijas imports apmaksājot rēķinus "Maxima" veikalu tīklā;
 • tika modernizēta rēķinu sūtīšana pa e-pastu.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • rēķinu sūtīšana pa e-pastu;
 • rēķinos pievienoti vairāku banku rekvizīti, kā arī apmaksas summa vārdiem;
 • apmaksa "Maxima" veikalu tīklā ar svītrukoda lietošanu;
 • PVN 1 pārskata " I. Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem", "II. Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm" un "III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" faila sagatavošana EDS sistēmai;
 • atskaitē "Saimniecības operācijas žurnāls"papildināta ar grāmatojuma ID numura izdruku;
 • automatizēta ECB valūtas kursa ieviešana grāmatojumos, t.sk. pārnesot atlikumus uz nākamā gada failu;
 • papildināta valūtu kursu starpības slēgšanas funkcija pa datumiem;
 • mainīta pārskatu sagatavošanas kārtība pa partneriem;
 • papildināta iespeja sagatavot pavadzīmi;
 • rezerves kopijas veidošana.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • Tika mainīts "Kalendārs" - papildināta svētku diena "Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā dienu" - 24.09.2018.".
 • Pilnveidota prognozēto mēneša neapliekamo minimumu ielādēšana no EDS.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināta aizsardzība pret PVN grāmatojumu, ailes "PVN kods" informācijas neaizpildīšanas gadījumā;
 • papildināta iespēja veikt PVN grāmatojumus reversa gadījumā, importējot banku.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināta PVN 1 pārskata " I. Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" un "III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" faila sagatavošana EDS sistēmai;
 • rezerves kopijas veidošana.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" izmaiņas no 08.08.2017 un 06.12.2017);
 • minimālā darba alga – no 380 uz 430 euro (MK Noteikumi Nr. 511 no 29.08.2017.);
 • minimālās stundas tarifa diferencētās likmes pa mēnešiem;
 • atvieglojums par apgādībā esošu personu no 175 uz 200 (MK Noteikumi Nr. 676 no 14.11.2017.);
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" no 08.08.2017 un MK Noteikumi Nr.786 no 19.12.2017.), t.sk.:
  • ja darba darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem – no 10,50 un 23,59 uz 11,00 un 24,09;
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – no 9,72 un 21,85 uz 10,12 un 22,52;
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju – no 9,16 un 20,57 uz 9,56 un 21,31;
  • darba ņēmēji – kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai - no 26,84 uz 27,73;
  • darba ņēmēji – kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)) - no 24,54 uz 25,50;
 • tika papildināta iespēja apstrādāt ar 6 dienu darba nedēļu darba laika uskaites tabulam;
 • tika papildināta iespēja ielādēt no EDS datus par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • Biedrības bilances sadaļa"Pasīvs" tika papildināta ar IV daļu: "IV. Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem." saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem".
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • rēķini tika papildināti ar rēķinu sagatavošanas datumu un apmaksas termiņu.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • tika mainītas DzĪKS Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidlapas saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • tika mainītas Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidlapas saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • tika papildināta bankas izdrukas faila informācijas importa iespēja.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināts bilances rindu atšifrējums pēc grāmatvedības uzskaites kontiem;
 • izrakstītājos rēķinos vai pavadzīmes tiek izdrukāts kā reģistrācijas numurs, tā arī PVN reģ.Nr.;
 • automātiskā PVN grāmatojumā tika fiksēta summa, no kuras tas tika aprēķināts;
 • atskaitē "Saimniecības operācijas žurnāls"papildināta ar grāmatojuma ID numura izdruku;
 • izslēgta kases operācijas dublēšanās, importējot bankas failu.
Izmaiņas programmā "Celazime":
 • optimizēta degvielas izlietošanas uzskaite dažādu iekārtu vajadzībām, kurām ir stundas degvielas patēriņa norma (autoiekrāvēji, kompresori utt.).
 • papildināta degvielas patēriņa kontrole privātbraucienām.
Izmaiņas programmā "Finanses":
 • uzlabota datu bāžu "Darbinieki" un "Pasūtījumi" aizpildīšana;
 • izmainīta nepieciešamās informācijas meklēšana.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • PVN piemērošana dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem;
 • iespējams strādāt lokālā tīklā;
 • papildinformācijas norādīšana atsevišķā dzīvokļa rēķinā.
Izmaiņas programmās "Grāmatvedība" un "Grāmatvedība Pluss":
 • tika mainīts automatizēts PVN iegrāmatojums, kas saistīts ar vieglo automošīnu, no 80% un 20% uz 50% un 50%.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināta valūtu kursu starpības slēgšanas funkcija pa datumiem;
 • automatizēta ECB valūtas kursa ieviešana grāmatojumos, t.sk. pārnesot atlikumus uz nākamā gada failu;
 • mainīta pārskatu sagatavošanas kārtība pa partneriem.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • papildināta dienas vidējās izpeļņas aprēķināšana darbiniekiem, kuriem ir noteikts summētais darba laiks saskaņā ar Darba likuma 75. panta 4. daļu;
 • Izmainītas “Ziņas par darba ņēmējiem” saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 561 no 13.09.2014. "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli", kuri stājas spēkā 2015.gada 01.jūnijā.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • papildināta svītru koda izdruka, lai apmaksātu rēķinus PNS sistēmā ("Latvijas Pasts");
 • atskaite "Norēķinu kopsavilkums par ... gadu" papildināta ar summu apmaksai, kura uzradīta rēķinos pa mēnešiem;
 • papildināta iespēja koriģēt datu bāzē ievadīto cilvēku skaitu, neslēdzot mēneša aprēķina formu;
 • tika mainīts skaitītāju radītāju salīdzināšanas akts;
 • papildināta atskaite "Parādnieku saraksts (neieskaitot pēdējā mēnesī izrakstītos rēķinus);
 • subformā "Skait.kopā" papildināta skaitītāju radītāju summa atsevišķi par auksto un karsto ūdeni;
 • formulējums "soda nauda" tiks mainīts uz "nokavējuma procenti".
Izmaiņas programmā "Pavadzīme":
 • iekšējā pavadzīmē tika papildināta “Cena ar PVN”;
 • pircējam nosūtīto preču kopsavilkumos tika papildināts nomenklatūras Nr. (artikuls).
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • saņemšanas pavadzīmes aizpildīšana papildināta ar alternatīvo preces izvēlēšanas variantu (līdzīgi nosūtīšanas pavadzīmei — izmantojot pogu "Preču saraksts");
 • paredzēta iespēja papildināt piegādātāju datu bāzi tieši formā "Pavadzīme-saņemšana" (līdzīgi nosūtīšanas pavadzīmei — izmantojot pogu "Jaun.partneris");
 • iekšējos pavadzīmēs uzradītas abas preces cenas (bez PVN un kopā ar PVN);
 • atjaunojot inventarizācijas datus ("Inventarizācijas uzskaite") veidojas pilns preču saraksts, bet ne tikai atlikušo preču saraksts.
Sakarā ar pēdējās dienās veikto Latvijas datoru kiberuzbrukumu ar pilnu visu lietotāja failu bloķēšanu, rekomendējam steidzīgi iegadāties flash atmiņas karti vai ārējo cieto disku un veidot Jūsu svarīgākās informācijas rezerves kopiju. Lai atvieglotu šo uzdevumu, rekomendējam izmantot mūsu programmu «Astats backup».
Izmaiņas programmā "Alga":
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme — 23 % (Likums "Par valsts budžetu 2015.gadam");
 • minimālā darba alga — 360 euro (MK Noteikumi Nr. 734 no 02.12.2014.);
 • minimālā stundas tarifa likme —2,166 euro (MK Noteikumi Nr. 734 no 02.12.2014.);
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.807 no 23.12.2014.), t.sk.:
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – no 9,69 un 21,79 uz 9,57 un 21,50;
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju – no 8,96 un 20,16 uz 8,84 un 19,86.
Izmaiņas programmā "Pamatlīdzekļi":
 • izstrādāta programmas versija, lai strādātu ar pamatvalūtu - euro;
 • pamtlīdzekļu norakstīšana ar sarakstu;
 • izmainīts jaunā ražošanas tehnoloģiskā iekārta nolietojuma aprēķins nodokliem (likuma "Par UIN" 13. panta p. 12);
 • izmainīta nepieciešamās informācijas meklēšana.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • minimālā darba alga — 320 euro (MK Noteikumi Nr. 665 no 27.08.2013.);
 • minimālā stundas tarifa likme —1,933 euro (MK Noteikumi Nr. 665 no 27.08.2013.);
 • neapliekāmais minimums — 75 euro (MK Noteikumi Nr.1210 no 29.10.2013.);
 • atvieglojums par apgādājamiem — 165 euro (MK Noteikumi Nr.1210 no 29.10.2013.);
 • uzņēmējdarbības riska valsts nodeva — 0,36 euro (MK Noteikumi Nr.1249 no 05.11.2013.);
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes, t.sk.:
  • ja darba ņēmējs ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem– no 11,00 un 24,09 uz 10,50 un 23,59 (Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" no 27.11.2013.);
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – no 10,20 un 22,35 uz 9,69 un 21,79 (MK Noteikumi Nr.1503 no 17.12.2013.);
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju – no 9,45 un 20,68 uz 8,96 un 20,16(MK Noteikumi Nr.1503 no 17.12.2013.).
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • izstrādāta programmas versija, lai strādātu ar pamatvalūtu - euro, sākot no 2014.gada.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • izstrādāta programmas versija, lai strādātu ar pamatvalūtu - euro, sākot no 2014.gada.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • izstrādāta programmas versija, lai strādātu ar pamatvalūtu - euro, sākot no 2014.gada.
Izmaiņas programmā "Pavadzīme":
 • rēķini (pavadzīmes) papildināti ar cenu euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu;
 • tika papildināta iespēja atzīmēt PVN uzskaites metodi: "naudas līdzekļu uzskaite";
 • tika papildināta iespēja papildināt preču vai pircēju datu bāzes, neslēdzot pavadzīmes formu.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • rēķini (pavdzīmes) papildināti ar cenu euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • rēķini (pavdzīmes) papildināti ar cenu un summu euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • tika mainītas ziņas par darba ņēmējiem - tika papildināta ar aili "Profesijas kods", kuru obligāti jānorāda pieņemot darbinieku darbā vai pēc darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņām;
 • tika mainīts atvieglojums par apgādājamiem - no 70 uz 80 (MK Noteikumi Nr. 744 no 06.11.2012.).
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • tika papildināta gada analīze pa mēnešiem un pa ceturkšņiem: preču pārdošana - daudzums, summa, vidējā pārdošanas cena;
 • tika papildināta iespēja atzīmēt PVN uzskaites metodi: "naudas līdzekļu uzskaite";
 • tika papildināta iespēja papildināt preču vai pircēju datu bāzes, neslēdzot pavadzīmes formu;
 • paredzēta sadalīšana pa gadiem.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • uzlabota grāmatojumu sadalīšana, importējot tos no internetbankas, dažādu rēķinu apmaksas gadījumā ar vienu maksājumu;
 • izmainīta faila sagatavošana EDS sistēmai par pievienotās vērtības nodokli.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • darba devēja ziņojumā iepriekš programma norāda katrā darba ņēmēja nostrādāto stundu skaits mēnesī (agrāk bija jānorāda tikai tiem darba ņēmējiem, kuriem darba ienākumi nesasniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu).( MK Noteikumi Nr.95 no 2013.gada 19. februāra);
 • uzlabota programmas darbība ar darba laika uzskaites tabulu.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no 25 uz 24 (Izmaiņas likumā "Par IIN" no 06.06.2012.);
 • minimālā stundas tarifa likme — no 1,189 uz 1,203 (MK Noteikumi Nr. 686 no 09.10.2012.);
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.868 no 11.12.2012.), t.sk.:
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – no 10,29 un 22,53 uz 10,20 un 22,35;
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju – no 9,50 un 20,80 uz 9,45 un 20,68.
Precizēta programmas darbība ar tabeli.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • tika papildināts valsts kods, iesniedzot ziņas par darba ņēmēja darba uzsākšanu ārvalstīs;
 • tika papildināti atskaites kodi par darba ņēmējiem, ar kuriem slēgts uzņēmuma līgum;
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • tika papildināta dažādu tarifu piemērošanas iespēja pa dzīvokļiem par tiem pašiem pakalpojumiem.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • papildināta soda naudas aprēķināšanas funkcija.
Jaunums!!!
Programma "Astats backup":
Ja Jūs nevarat apgūt rezerves kopēšanu sava datorā – piedāvājam vienkaršu programmu, kura neļauj pazaudēt vissvarīgo informāciju.
Iepirkšana — tieši vietnē.
Cena: 8 + PVN = 9,76 Ls
Izmaiņas programmā "Alga":
Izmainīti:
 • ienākuma veida kodi (MK Noteikumi Nr. 944 no 06.12.2011.);
 • ziņu kodi par darbiniekiem, tai skaitā pievienoti kodi darbiniekiem, kuri uzsāk vai izbeidz darbu ārvalstīs (MK Noteikumi Nr. 1034 no 27.12.2011.);
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.1026 no 27.12.2011.):
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – 10,29 un 22,53;
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju – 9,50 un 20,80.
Papildināta iespēja nosūtīt maksājumu uzdevumu sarakstu, lai veiktu darba algas pārskaitījumu caur internetbanku.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
Papildināta analitiskā informācija par partneri laikposmā:
Iespējamas šādas izdrukas:
 • nosūtītas (saņemtas) preces;
 • pavadzīmes – preces;
 • preces – pavadzīmes.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • tika papildināta bankas izdrukas faila informācijas importa iespēja;
 • tika papildināta iespēja eksportēt maksājumu sarakstu internetbankā.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
Programma papildināta ar apmaksas termiņu kontroles funkciju.
Iespējamas šādas izdrukas:
 • rēķini, kuriem beigušies apmaksas termiņi uz ... datumu;
 • rēķini, kuriem beidzas apmaksas termiņi periodā no ... līdz ...
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • tika papildināta ar automātiskā PVN reversa grāmatojumu veikšanu;
 • papildināta PVN pārskata "II. Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm" faila sagatavošana EDS sistēmai.
No 01.08.2011 tiek samazinātas programmas cenas:
 • «Grāmatvedība» — bija: 30 + PVN = 36,60 Ls; tagad: 25 + PVN = 30,50 Ls;
 • «Pamatlīdzekļi» — bija: 45 + PVN = 54,90 Ls; tagad: 40 + PVN = 48,40 Ls;
 • «Ceļazīme» — bija: 40 + PVN = 48,80 Ls; tagad: 35 + PVN = 42,70 Ls.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • papildināts pārskats "Skaitītāju rādītāji pa dzīvokliem par periodu";
 • papildināta skaitītaju salīdzināšanas veidlapa.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • papildināts gada norēķinu kopsavilkums par konkrēto dzīvokli.
Vietne papildināta ar elektrības maksas aprēķina kalkulatoru, kas palīdz Jums aprēķināt maksājuma summu, ņemot vērā 1200 kWh pārpalikumu. Ieejot nakamajās reizēs, kalkulators saglabā iepriekšējās šūniņas aizpildīšanas nozīmes.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • papildināta pasūtījumu lapa.
Izmaiņas programmā "Ceļazīme":
 • papildināta faktiskās degvielas patēriņa normas salīdzināšana ar izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu.
Izmaiņas programmā "Namu apsaimniekošana":
 • tika papildināta bilances sagatavošana ne tikai SIA, bet arī biedrībām;
 • papildināts biedrības ieņēmumu un izdevumu pārskats;
 • tika automatizēts PVN iegrāmatojums, kas saistīts ar vieglo automošīnu uz 80 un 20 %;
 • papildināta iegrāmatojumu atskaite, kas saistīta ar konkrēto partneri, kura grupēta pēc pavadzīmju numuriem.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība":
 • tika automatizēts PVN iegrāmatojums, kas saistīts ar vieglo automošīnu uz 80% un 20%.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • tika automatizēts PVN iegrāmatojums, kas saistīts ar vieglo automošīnu uz 80% un 20%;
 • uz rēķinam automatiski tiek izdrūkāts kontējums;
 • papildināta iegrāmatojumu atskaite, kas saistīta ar konkrēto partneri, kura grupēta pēc pavadzīmju numuriem.
Izmaiņas programmā "Alga":
 • Izmainīti:
  • minimālā darba alga — 200 (MK Noteikumi Nr. 1096 no 30.11.2010.);
  • minimālā stundas tarifa likme — 1,189 (MK Noteikumi Nr. 1096 no 30.11.2010.);
  • ienākuma nodokļa likme no 26 uz 25 (Izmaiņas likumā "Par IIN" no 20.12.2010.);
  • neapliekāmais minimums — 45 (Likums "Par valsts budžetu 2011.gadam" no 30.12.2010.);
  • atvieglojums par apgādājamiem — 70 (Likums "Par valsts budžetu 2011.gadam" no 30.12.2010.);
  • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.1199 no 28.12.2010.):
   • ja darba ņēmējs ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem – 11,00 un 24,09;
   • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – 9,96 un 21,82;
   • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju – 9,20 un 20,16;
  • ienākuma veida kodi (MK Noteikumi Nr. 1201no 28.12.2010.).
Jaunums!!!
Tika izstrādāta datorprogramma "Namu apsaimniekošana". Programma atļauj aprēķināt un izrakstīt dzīvokļu apkalpošanas rēķinus un veikt norēķinu uzskaiti, kā arī veikt grāmatvedības uzskaiti.
Sīkumus sk. izvelnē programmas.
Daram zināmu, ka SIA "Astats" no 2011.gada 03.janvāra atjauno pakalpojumu sniegšanu, kuri saistīti ar datortehnikas apkalpošanu, datortīklu iestādīšanu un web-dizainu.
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • Izmainītas atskaites "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" un "Ziņas par darba ņēmējiem" jo Ministru Kabinets pieņēmis noteikumus Nr.827 no 2010.gada 7.septembra, noteikumu Nr.942 no 2008.gada 20.novembra vietā.
Vietne papildināta ar darba algas kalkulatoru.
Sakarā ar to, ka MK noteikumi Nr.1038 no 27.12.2005 (Par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem) zaudējuši spēku no 01.01.2010, un 22.12.2009 pieņemtas izmaiņas MK noteikumos Nr.585 no 21.10.2003. (Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju) par prasībam attaisnojuma dokumentu noformēšanā un to reģistrēšanu dokumentu reģistrā, programmās "Noliktava" un "Pavadzīme" tika izdarītas attiecīgās izmiaņas.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināts dokumentu reģistrs saskaņā ar izmaiņām MK noteikumos Nr.585 no 21.10.2003.;
 • Rēķinu izrakstīšanas forma papildināta ar šūnu "Darījuma veids".
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • Izmainīti:
  • ienākuma nodokļa likme no 23 uz 26 (Izmaiņas likumā "Par IIN" no 21.12.2009.);
  • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.1577 no 22.12.2009.):
   • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs — 7,73 un 20,68;
   • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju — 7,06 un 18,88;
 • papildināta iespēja sagatavot atskaiti "Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)" elektroniskā veidā EDS pievienošanai.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība":
 • papildināta kontu atlikumu pārnēšana uz nākamā gada failu;
 • uzlabota automātiskā PVN grāmatojuma veikšana;
 • automātiskā konta 2680 slēgšana (valūtas konvertācijas rezultāts).
Laika periodā līdz 01.01.2010, tiek samazinātas programmas cenas:
 • "Grāmatvedība Pluss" — bija: 80 + PVN = 96,80 Ls; tagad: 70 + PVN = 84,70 Ls;
 • "Pamatlīdzekļi" — bija: 45 + PVN = 54,45 Ls; tagad: 40 + PVN = 48,40 Ls;
 • "Ceļazīme" — bija: 40 + PVN = 48,40 Ls; tagad: 35 + PVN = 42,35 Ls.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • papildināta pavadzīme angļu valodā (Invoice).
Izmaiņas programmā "Pavadzīme":
 • nosūtīšanas pavadzīme tika papildināta ar aili, kurā uzradīta summa papildvalūtā;
 • izmainīta nepieciešamās informācijas meklēšana;
 • pievienota iespēja izvēleties savu banku;
 • modernizēta pavadzīmes ievades forma.
Izmaiņas programmā "Ceļazīme":
 • izmainīta nepieciešamās informācijas meklēšana;
 • papildināta CASCO termiņa beigu kontrole.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • papildināta kontu atlikumu pārnēšana uz nākamā gada failu;
 • izmainīta nepieciešamās informācijas meklēšana;
 • uzlabota automātiskā PVN grāmatojuma veikšana;
 • papildināta informācija par rēķinu neapmaksāto dienu skaitu (ar pircējiem vai piegādātājiem);
 • automātiskā konta 2680 slēgšana (valūtas konvertācijas rezultāts).
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • izmainīta nepieciešamās informācijas meklēšana;
 • modernizēta sākuma atlikumu ievades forma;
 • modernizēta pavadzīmes ievades forma.
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • Izmainīti:
  • paredzēta iespēja sagatavot "Ziņas par darba ņēmējiem" triju daraba dienu laikā pēc tam, kad persona ir ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu (Likums "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" no 16.06.2009.).
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • Izmainīti:
  • neapliekāmais minimums — 35 (MK Noteikumi Nr. 531 no 14.06.2009.);
  • ienākuma veida kodi (MK Noteikumi Nr.444 no 19.05.2009.).
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • papildināta iespēja veidot preču uzskaiti ne tikai ar tiešo metodi, bet arī ar inventarizācijas metodi;
 • nosūtīšanas pavadzīme tika papildināta ar aili, kurā uzradīta summa papildvalūtā.
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • optimizēta darba laika uzskaites tabula koriģēšana.
Izmaiņas programmā "Pamatlīdzekļi":
 • papildināts norakstīšanas aktu kopsavilkums.
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • izmainīts failu formāts EDS pievienošanai.
Izmaiņas programmā "Darba Alga":
 • Izmainīti:
  • minimālā darba alga — 180 (MK Noteikumi Nr. 791 no 23.09.2008.);
  • minimālā stundas tarifa likme — 1,083 (MK Noteikumi Nr. 791 no 23.09.2008.);
  • neapliekāmais minimums — 90 (MK Noteikumi Nr. 1012 no 09.12.2008.);
  • atvieglojums par apgādājamiem — 63 (MK Noteikumi Nr. 1012 no 09.12.2008.);
  • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.1027 no 16.12.2008.):
   • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs — 8,34 un 21,34;
   • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju — 7,70 un 20,60;
  • "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" (MK Noteikumi Nr. 942 no 20.11.2008.);
  • "Ziņas par darba ņēmējiem" (MK Noteikumi Nr. 942 no 20.11.2008.);
  • "Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)" (MK Noteikumi Nr. 677 no 25.08.2008.);
  • "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām" (MK Noteikumi Nr. 677 no 25.08.2008.);
 • papildināta darba tabula par nostrādātām stundam;
 • ieviesta iespēja aprēķināt darba algu atsevišķiem darbiniekiem atvaļinājuma vai atbrīvošanas gadījumā.
Izmaiņas programmā "Pamatlīdzekļi":
saskaņā ar izmaiņām likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" no 14.11.2008.
 • izmainīts jaunā ražošanas tehnoloģiskā iekārta nolietojuma aprēķins nodokliem (likuma 13. panta p. 12);
 • izmainīts nemateriālo iguldījumu nolietojuma aprēķins nodokliem (likuma 13. panta p. 41).
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss":
 • pievienots akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.
Jūs neticēsiet, bet tad, kad apkārt ir inflācija pie mums programmas "Grāmatvedība" cena ir pazeminājusies 1,5 reizes. Tās iepriekšējā cena bija 45 + PVN, bet tagad — 30 lati + PVN (pērkot Internetā).
Izmaiņas programmā "Pavadzīme":
 • izmainīts "Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu" (MK Noteikumi Nr.500 no 07.07.2008.);
 • paredzēta iespēja sagatavot preču priekšapmaksas faktūrrēķinu ar tālāko aizstāšanu ar pavadzīmi;
 • automātiskā pavadzīmes apmaksas termiņa uzrādīšana.
Izmaiņas programmā "Noliktava":
 • izmainīts "Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu" (MK Noteikumi Nr.500 no 07.07.2008.);
 • paredzēta iespēja sagatavot priekšapmaksas faktūrrēķinu par precēm ar tālāko aizstāšanu ar pavadzīmi;
 • ieviesta papildus aizsardzība pret atkārtotes partnera ievadi datu bāzē;
 • papildināts ārējās pavadzīmes preču izvēles otrais variants;
 • automātiskā pavadzīmes apmaksas termiņa uzrādīšana.
No pārdošanas tiek izslēgtas programmas "Grāmatvedība Pluss' un "Grāmatvedība Pluss K".
Programma "Grāmatvedība Pluss P" turpmāk tiek nosaukta par "Grāmatvedība Pluss".
Izmaiņas programmā "Pamatlīdzekļi":
 • likvidācijas vērtības uzskaite.
Izmaiņas programmā "Grāmatvedība":
 • automātiskā jauna gada atvēršanas ikonasizveidošana.

Izmaiņas programmās "Grāmatvedība Pluss" un "Grāmatvedība Pluss K":
 • automātiskā jauna gada atvēršanas ikonasizveidošana;
 • parakstu atšifrējums avansu norēķinos;
 • ieņēmumu un izdevumu orderu skaita rādīšana kases grāmatā.

Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss P":
 • automātiskā jauna gada atvēršanas ikonasizveidošana;
 • parakstu atšifrējums avansu norēķinos;
 • avansa norēķins tika papildināts ar informāciju par darījuma partneri;
 • ieņēmumu un izdevumu orderu skaita rādīšana kases grāmatā;
 • izdruka — "Partneru saraksts";
 • neapmaksāto rēķinu izvēle ievadot apmaksu.
Izmaiņas programmā "Alga": Izmainīti:
 • minimālā darba alga — 160 (MK Noteikumi Nr.592 no 28.08.2007.);
 • neapliekāmais minimums — 80 (MK Noteikumi Nr.443 no 26.06.2007.);
 • atvieglojums par apgādājamiem — 56 (MK Noteikumi Nr.443 no 26.06.2007.);
 • izmainītas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.853 no 11.12.2007.):
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs — 8,33 un 22,28;
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts
       vecuma pensiju — 7,69 un 20,57;
 • pievienota atskaite "Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli" par atlaistajiem darbiniekiem iepriekšējā mēnesī;
 • ieviesta iespēja ienākumu izmaksas datuma koriģēšanai konkrētajā mēnesī;
 • ieviesta ienākuma un sociālā nodokļa atvieglojumu sadale maksājumiem privātajos pensijas fondos, sakarā ar izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no 17.05.2007;
 • ieviesta kontrole darbinieka pensijas vecuma sasniegšanas gadījumā;
 • pievienota informācija par minimālo stundas tarifa likmi (0,962), kurā apstiprināta ar
    Ministru Kabineta noteikumiem Nr.592 no 28.08.2007.
 • Izmaiņas programmā "Grāmatvedība Pluss P":
  • pievienota faktūrrēķina sagatavošana valūtā.
  Izmaiņas programmā "Pavadzīme":
  • pievienots kontējums pavadzīmē;
  • mainīta automātiska pavadzīmju numuru piešķīršana.
  Izmaiņas programmā "Noliktava":
  • pievienota iespēja izvēleties savu banku;
  • pievienots kontējums pavadzīmē;
  • mainīta automātiska pavadzīmju numuru piešķīršana.
  Izmaiņas programmā "Pamatlīdzekļi":
  • pievienots nodokļu nolietojuma aprēķins vieglām automašīnām (ar vērtību līdz 25424 latu bez PVN), motocikliem utt, kuri iegadāti pēc 12.06.2007. (likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 13.p.1.daļas 31. un 6.punktiem);
  • pievienota izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas atlikušās vērtības uzskaite (likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 13.p.2.daļa);
  • nodokļu nolietojuma aprēķina koriģēšana kad taksācijas periods nesakrit ar pārskata gadu (jaunajiem uzņēmumiem);
  • tiek vienkāršota pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā noformēšana.
  Jaunums!!!
  Programma "Pavadzīme":
  • nosūtīšanas pavdzīmes (stingro atskaites vai iekšējo) sagatavošana;
  • automatiskā VID piešķīrto numuru kontrole, lai izbeigtu numuru atkartoto ievadi un izeju no piešķīrta diapazona.

  Sīkumus sk. sadaļā Grāmatvedības programmas.
  Iepirkšana — tieši vietnē pēc reģistrācijas.
  Izmaiņas programmā "Noliktava":
  • vienkaršota izrakstītas pavadzīmes dzēšana.
  Izmaiņas programmā "Noilktava":
  • pievienots pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu;
  • pievienots atliktā nodokļa aprēķins;
  • iekšējām pavadzīmēm automatīska numuru piešķīršana.
  Izmaiņas programmā "Pamatlīdzekļi":
  • gada nolietojuma aprēķins finanšu uzskaitei papildināts ar sadalījumu pa kontiem 1210, 1220, 1230;
  • pievienots kopsavilkums par nosūtītām precēm pa firmām;
  Izmaiņas programmā "Noliktava":
  • pievienoti inventarizācijas akti pa struktūrvienībām;
  • ievadīta pavadzīmes numura kontrole VID piešķīrtajā diapazonā.
  Izmaiņas programmā "Alga":
  • pievienots lauks "Lieta", lai vēlāk varētu to drukāt atskaitēs;
  • Izmainīti:
   • minimālā darba alga — 120 (MK Noteikumi Nr.858 no 17.10.2006.);
   • neapliekāmais minimums — 50 (MK Noteikumi Nr.918 no 06.11.2006.);
   • atvieglojums par apgādājamiem — 35 (MK Noteikumi Nr.918 no 06.11.2006.);
   • izmainītas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes (MK Noteikumi Nr.1029 no 19.12.2006.):
    • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs — 8,20 un 21,94;
    • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju — 7,50 un 20,09;
   • paredzēta iespēja atspoguļot nodokļa atvieglojumu par maksājumiem privātos pensiju fondos, kuri tiek veikti ne tikai pēc darba devēja iniciatīvas, bet arī pēc darbinieka (ar ieturēšanu pie izmaksai);
   • tekošā mēneša izdrukas pēc izmaiņām iepriekšējos mēnešos ar koriģētiem datiem, kā arī bez koriģēsanas.
  Izmaiņas programmās "Grāmatvedība...":
  • tiek mainītas formas "Bilance" un "Peļņas vai zaudējumu aprēķins" saskaņā ar likuma "Par gada pārskatiem" pēdējām izmaiņām.
  Izmaiņas programmā "Noliktava":
  • pavadzīmes pavadzīmēm automatīska numuru piešķīršana.
  Izmaiņas programmā "Personāls":
  • tiek papildināta ar profesijas koda izdruku kartēs un darba līgumos;
  • rīkojumu rīkojumiem automatīska numuru piešķīršana.
  Saskaņā ar MK Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumiem" no 04.07.2006. programmā "Pamtlīdzekļi" mainītas nodokļu nolietojuma aprēķināšanas kartes, kā arī programma papildināta ar iespēju uzskaitīt "jauno ražošanas tehnoloģisko iekartu", kuras iegādātas 2006.-2010.gados un neizmantotos saimnieciskajā darbībā pamatlīdzekļus.
  Programmā "Ceļazīme" optimizēta maršrutu datu bāzes aizpildīšana.
  Programmas sortiments papildināts ar programmu "Grāmatvedība Pluss P", kurā mainīta debitoru (kreditoru) uzskaite-caur atsevišķo datu bāzi, ievadīta neapmaksāto rēķinu uzskaite un ir iespēja izrakstīt faktūrrēķinus.
  Programma "Noliktava" papildināta ar iespēju printēt pavadzīmes saskaņā ar jaunām prasībām.
  Programmā "Reģistrs" mainīta Preču pavaddokumentu reģistra forma saskaņā ar jaunām prasībām.
  Programma "Noliktava" papildināta ar iespēju printēt pavadzīmes saskaņā ar jaunām prasībām.
  Papildināta sadaļa Datori.
  Firma reģistrēta par PVN maksātāju. Reģ.Nr. LV40003073557.

  Lietderīgi

  Kalendārs

  Valūtu kursi

  22 Jul 2024 03:00:00
  USD1.0888
  GBP0.84215
  AUD1.637
  BGN1.9558
  BRL6.0986
  CAD1.4971
  CHF0.9671
  CNY7.9191
  CZK25.231
  DKK7.4617
  HKD8.5006
  HUF389.73
  IDR17648.14
  ILS3.9593
  INR91.0885
  ISK150.1
  JPY170.8
  KRW1511.28
  MXN19.6457
  MYR5.0961
  NOK11.9165
  NZD1.8171
  PHP63.575
  PLN4.2788
  RON4.972
  SEK11.6295
  SGD1.4648
  THB39.54
  TRY35.9064
  ZAR19.8948
  citas valūtas

  Created by SIA "Astats" @ 2011design n coding :: Forter
  astats.lv vietne izmanto sīkdatnes ērtākai tiešsaistes iepirkšanās pieredzei. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat šai sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu